ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.
D. A. TSEKOURAS SECURITIES S.A.P.I.S. 

Στείλτε με e-mail το κάτωθι - Send by e-mail the following:

Προς: Δημ. Αθ. Τσεκούρας ΧΑΕΠΕΥ - To: D. A. Tsekouras S.A.P.I.S.

ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ - BUY ORDER(BID)
Ημερομηνία - Date:
Ώρα - Time: 
Mετοχή - Share:
Ποσότης - Quantity:
Τιμή - Price:
Κωδικός Πελάτη - Customer Code:
Επώνυμο/ία - Surname:
Όνομα - Name:
Διάρκεια - Duration: >Ημερήσια - Daily
                                >Έως Ανακλήσεως - Good until Change


Σας προτείνουμε να αντιγράψετε την παραπάνω φόρμα και να κανετε επικόληση στο e-mail που θα μας στείλετε.
-We recommend to copy the form and paste it into your e-mail.

  
       @ email us