ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με βάση την υπΆ αριθμόν 1/828/24.09.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε την 25/09/2018, η «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την περίπτωση (γ)  της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν 4514/2018. Ειδικός Εκκαθαριστής με την ως άνω απόφαση διορίσθηκε  ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μακρής Δ Σεραφείμ.

Η εταιρεία θα δέχεται το Επενδυτικό κοινό κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10:00π.μ έως τις 15:00μ.μ

                                                                                      

Παραπέμπουμε το Επενδυτικό κοινό στο site : http://www.tsekourasbrokers.com/index-2.html για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ->ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ καιΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ,προς εξυπηρέτηση του

προκειμένου να ενημερωθεί κυρίως όσο αφορά την μεταφορά των χαρτοφυλακίων του σε άλλο χειριστή καθώς και για την αναγγελία των απαιτήσεων και τις προθεσμίες που υπάρχουν.

 

Αθήνα 07/05/2019

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής της

 ΔΗΜ.ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΣΤΗΡΙΑΚΗ   ΑΧΕΠΕΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μακρής Δ. Σεραφείμ

ΑΜ 16311

Ορκωτός Ελεγκτής

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα : 210 3245100, 210 3247610 FAX : 210 3211997(κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού)

Mail:tsekourassec@gmail.com

Ιστοσελίδα για πληροφορίες http://www.tsekourasbrokers.com