ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με βάση την υπΆ αριθμόν 1/828/24.09.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε την 25/09/2018, η «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την περίπτωση (γ)  της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν 4514/2018. Ειδικός Εκκαθαριστής με την ως άνω απόφαση διορίσθηκε  ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μακρής Δ Σεραφείμ.

Η εταιρεία θα δέχεται το Επενδυτικό κοινό κάθε Τετάρτη από τις 10:00π.μ έως τις 15:00μ.μ

                                                                                      

Παραπέμπουμε το Επενδυτικό κοινό στο site : http://www.tsekourasbrokers.com/index-2.html για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ->ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ και ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, προς εξυπηρέτηση του

προκειμένου να ενημερωθεί όσο αφορά την μεταφορά των χαρτοφυλακίων του σε άλλο χειριστή

 

Αθήνα 04/10/2019

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής της

 ΔΗΜ.ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΣΤΗΡΙΑΚΗ   ΑΧΕΠΕΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μακρής Δ. Σεραφείμ

ΑΜ 16311

Ορκωτός Ελεγκτής

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα : 210 3245100, 210 3247610 FAX : 210 3211997(κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού)

Mail:tsekourassec@gmail.com

Ιστοσελίδα για πληροφορίες http://www.tsekourasbrokers.com